Reference

Své služby poskytuji širokému portfoliu státní a veřejné správy, současně se pohybuji i v soukromém sektoru.

Nabízím zastupování zadavatele dle příkazní smlouvy a znění dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro zadávací řízení na dodávky, služby a stavební práce.

Mezi klienty, kterým jsem věnoval v minulosti a nadále pokračuji ve vzájemné spolupráci se řadí Ministerstva,  státní podniky, zdravotní zařízení a nemocnice, města a menší obce, školy, soukromé společnosti.