Nabídka služeb

 • Administrace zadávacích řízení v elektronické podobě u
  pod a nadlimitní zakázky s možností využití elektronické aukce dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Administrace zadávacích řízení v listinné formě pro všechny druhy veřejných zakázek.
 • Zakázky malého rozsahu s možností využití elektronické aukce.
 • Realizace výběrových řízení z fondů EU.
 • Specializace na zadávací řízení pro dodávky elektrické energie, zemního plynu.
 • Příprava nabídek za dodavatele.
 • Příprava nabídek do elektronických nástrojů a tržišť za dodavatele.
 • Zaškolení a lektorská činnost.
 • Konzultace a poradenství.
 • Proaktivní přístup.

Radim Pala - Realizace výběrových řízení