O mně

Praxe 18 let v oblasti veřejných zakázek

  • Analýza, příprava, zpracování a realizace zadávacích řízení, obchodních tendrů a nabídek dle potřeb – specifikací - zadavatele i dodavatele dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  • Hodnoty soutěžených zadávacích řízení v miliardách Kč (největší úspěch: e-aukce na elektrickou energii v hodnotě 300 mil. Kč s úsporou 120 mil. Kč).
  • Aktivní spolupráce pro zadavatele v rámci zavádění a provozování „Dynamických nákupních systémů“.radimpala.cz
  • Realizace veřejných zakázek pro státní sféru, města, obce i pro soukromý sektor.
  • Realizace výběrových řízení z fondů EU a libovolných dotačních titulů.
  • Ovládání a výborná orientace v různých elektronických nástrojích včetně NEN.
  • Zkušenosti, časová flexibilita a „porozumění“ při přípravě zadávací dokumentace.
  • Úspora Vašeho času a profesionální přístup konkrétního člověka.

Jsem člověk a budu s vámi také jednat jako s lidmi!