Fondy EU

Připravím, administruji a následně pomáhám s realizací investičních a neinvestičních projektů, které čerpají finanční podporu z následujících dotačních zdrojů:

  • strukturální fondy Evropské unie, Švýcarské fondy, Norské fondy
  • státní rozpočet České republiky – Ministerstvo školství a mládeže České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky,
  • mimorozpočtové fondy České republiky – Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury.